• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

CAMPUS

Kansas City, Missouri

Topeka, Kansas

St. Louis, Missouri

Wichita, Kansas

Western Baptist Bible College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ร่วมศึกษาสี่ปี เป้าหมายหลักของบวิทยาลัยไม่ใช่แค่การสอนหนังสือเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสอนการใช้ชีวิตให้รู้จักพระเจ้า กฎหมาย และวัตถุประสงค์ของพระองค์ และสอนการเรียนรู้ที่สำคัญนอกตำราเรียน

บทความล่าสุด

กลุ่มโรงเรียนมัธยมของ Sonora Union ในปีพ. ศ. 2561

กลุ่มโรงเรียนมัธยมของ Sonora Union ในปีพ. ศ. 2561

ชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมของ Sonora ในปีพ. ศ. 2561 จะได้รับการยอมรับในบริการสำเร็จการศึกษาในวันนี้เวลาค่ำที่ Dunlavy Field...
Read More
CAM grad Holaday ทำให้ก้าวหน้าในความศรัทธา

CAM grad Holaday ทำให้ก้าวหน้าในความศรัทธา

(Ankeny) - หลังจากใช้เวลาหนึ่งปีจากการทำงานที่มุ่งเน้น CAM จบการศึกษา Katlyn Holaday กลับมาอยู่ในหลักสูตรข้ามคาบ...
Read More
4 สถาบันหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาคริสต์

4 สถาบันหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาคริสต์

ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านศาสนาคริสต์ศึกษาอยู่มากมาย เเต่ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเท่านั้น มีไม่กี่วิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท หากท่านสนใจการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาศาสนาคริสต์สามารถเข้าศึกษาได้ที่วิทยาลัยเหล่านี้ 1.Emmaus Bible College Emmaus...
Read More
การขอสำเร็จการศึกษา

การขอสำเร็จการศึกษา

ข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College 1.ต้องเก็บชั่วโมงในการศึกษาหลักสูตรศาสนาคริสต์ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง...
Read More
5 วิทยาลัยคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

5 วิทยาลัยคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

วิทยาลัยหลักสูตรคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจาก Western Baptist Bible College จะเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศาสนาคริสต์ และเปิดมาเป็นเวลายาวนาน ยังมีวิทยาลัยอื่นๆ...
Read More
หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Western Baptist Bible College นอกจากการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาแล้ว วิทยาลัยสอนศาสนาคริสต์ Western Baptist...
Read More
จุดมุ่งหมายของการเปิดโรงเรียน

จุดมุ่งหมายของการเปิดโรงเรียน

วิทยาลัย Western Bapitist Bible Collage เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียน...
Read More
นโยบายการรับสมัครเข้าเรียน

นโยบายการรับสมัครเข้าเรียน

Western Bapitist Bible College เป็นวิทยาลัยศาสนาคริสต์ที่อนุญาติให้เข้าเรียนได้ทุกคน โดยไม่ต้องใช้คะแนน GPA,ACTและ SAT...
Read More
ประวัติย่อของวิทยาลัย

ประวัติย่อของวิทยาลัย

Western Baptist Bible College เป็นวิทยาลัยศาสนาคริสต์ ที่เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งต่อไปนี้เป็นประวัติย่อที่นำมาจากเนื้อหาที่คัดลอกมาจากประวัติของวิทยาลัยโดยหนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและที่โดดเด่นที่สุดคือดร. JT...
Read More

บทความทั้งหมด

Support by : Royal online