• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ประวัติย่อของวิทยาลัย

Western College

Western Baptist Bible College เป็นวิทยาลัยศาสนาคริสต์ ที่เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งต่อไปนี้เป็นประวัติย่อที่นำมาจากเนื้อหาที่คัดลอกมาจากประวัติของวิทยาลัยโดยหนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและที่โดดเด่นที่สุดคือดร. JT Caston แพทย์และรัฐมนตรี
เริ่มด้วยมีการประชุมเพื่อหารือการสร้างวิทยาลัยในวันที่ 12 เมษา 2432 ตามแผนของการประชุมเซดาเลียเมื่อวันที่ 12 เมษา ตัวแทนสมาคมท้องถิ่นและโบสถ์ต่างๆได้พบกับคริสจักรแบ็พทิส์แห่งที่สองให้มีการจัดสมาคมผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์มิสซูรี และรัฐธรรมนูญจัดให้มีเลขานุการตัวแทนทางการเงินที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชุมที่อาคาร Independance ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2542 เพื่อทำข้อตกลงคริตจักรแบบติสม์ครั้งที่สองสำหรับอาหารที่เข้าร่วมพิธีเปิดโรงวิทยาลัย และทำการเช้าเพื่อเป็นสถานที่เป็นเวลา 5 ปีเพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับทำการเรียนการสอน หลังจากการประชุมครั้งนี้ประธานและเลขานุการของคณธกรรมการได้เยี่ยมชมอาคาร Independance และทำการตรวจสอบและฝึกซ้อมเรื่องความปลอดภัยและประกาศเปิดวิทยาลัยในเดือน มกราคม พ.ศ.2433 และในวันที่ฝึกซ้อมมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังการซ้อมเปิด Wastern Collage เป็นจำนวนมาก และมีการสวดมนต์เพื่อสรรเสริญในช่วงบ่าย เมื่อวิทยาลัยทำการเปิดตัวขึ้นมีการลงทะเบียนนักเรียนรุ่นแรก และมี Wilton R.Boone เป็นประธานคนแรก ซึ่งสถาบันได้จัดระเบียบและเริ่มทำงานโดยมีการทำงานร่วมกันกับคณะประกอบด้วยประธาน ผู้ช่วยครู และนักเรียน และในปี 2433 โรงเรียนได้ทำการจ้างคณธกรรมการ และอาจารย์ และประธานที่อยู่มาตั้งแต่เปิดโรงเรียนลาออกจากตำแหน่ง ของการเป็นประธานจึงได้มีการประชุมและแต่งตั้งประธานขึ้นมาใหม่ การประชุมเกิดขึ้นที่เมือง Chillocothe ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2433 และมีการประชุมเรื่องการสร้างตึกที่ใช้ในการทำการเรียนการสอนใหม่ โดยทางโรงเรียนได้รับข้อเสนอของ Macon เป็นที่ดินจำนวน 17 เอเคอร์ มูลค่าราว 100$ โดยคณะกรรมการได้ตกลงว่าจะสร้างอาคารของวิทยาลัยในพื้นที่แห่งนี้ โดยอาคารที่สร้างจะเป็นอาคารที่ก่อด้วยอิฐ สองชั้น ในเดือนมกราคมโรงเรียนได้เปิดใหม่ในเมืองแมคอนโดยมีศาสตราจารย์ WF Smith, AM และ Mrs. C. R. McDowell ครู ที่นี่เป็นอีกระยะเวลาสั้น ๆ อันเนื่องมาจากความจำเป็นในการรักษาทรัพย์สินการย้าย ฯลฯ ในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2435 คณะกรรมการประสบความสำเร็จในการให้บริการของ Rev. EL Scruggs, AM, BD ในฐานะประธาน และในสิงหาคม ปี2480 ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัย Western จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศาสาคริสต์ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และระดับปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *