• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?

คำว่า “ศาสนศาสตร์ (theology)” มาจากรากศัพท์ภาษากรีกสองคำที่หมายความว่า “พระเจ้า” และ “พระวจนะ คำว่า theology แปลว่า>Read More

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพระวจนะ ตลอดจนผู้นำฆราวาสที่มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรให้ได้รับการพัฒนาด้านความ รู้พระคัมภีร์และมีความเข้าใจในหลักศาสนศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนการรับใช้มากขึ้น หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนทางสถาบันได้จัดให้มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเชียหรือ (ATA) ผู้ที่จบหลักสูตรจากสถาบันสร้างสามารถที่จะพัฒนาและศึกษาต่อในระดับที่สูง>Read More

นิกายโปรเตสแตนต์

ศาสนาคริสต์นิกาย นี้เกิดจากการแตกแยกกับโรมันคาทอลิก เพราะเห็นว่า นิกายโรมันคาทอลิก นับถือรูปเคารพ ซึ่งพระเจ้าทรงห้าม และเห็นว่าโรมันคาทอลิกมีการเขียนใบสารภาพบาปเพื่อมอบให้กับบาทหลวง และเราต้องเสียเงินซื้อใบสารภาพบาป ซึ่งชาวโปรเตสแตนต์ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ จึงมีการแตกแยกนิกายกัน>Read More

ศาสนาคริสต์นิกาย

ศาสนาคริสต์นิกาย นี้มีองค์เป็นประมุขคือ พระสันตะปาปา โรมันคาทอลิกจะนับถือนักบุญเป็นจำนวนมาก เช่น นักบุญวาเลนตินุส นักบุญเปาโล นักบุญยอแซฟ เป็นต้น และยังให้ความเคารพนับถือกับพระเยซูคริสต์และพระนางมาเรีย หรือ>Read More

หนังสือเล่มใหม่สำรวจผลกระทบของศาสนาคริสต์ในพิตส์เบิร์ก

หนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับฉากหลังทางประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ในพิตต์สเบิร์กรวมเอาทีละจุดมาดูกันว่าผลกระทบของความเชื่อมั่นทางศาสนาจะเป็นอย่างไร – สถานประกอบการเกมสามชั้นของเมือง “ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในพิตต์สเบิร์ก” (The History Press, $ 23.42) โดยลาออกสกอตต์สมิธ>Read More

เซียร์ซีท้าให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเป็นพยาน

เซียร์ซีท้าให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเป็นพยาน หลุยส์วิลล์ – ประธานการประชุมที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในรัฐเคนตักกี้พิธีกรทิมเซียร์ซีได้ทดสอบผู้บุกเบิกคริสตจักรในวันที่ 10 ธันวาคมเพื่อให้การบรรยายพระกิตติคุณแก่ศูนย์สำคัญ ๆ ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา “การเรียกผู้เผยพระวจนะคือ ‘ในลักษณะนี้พระเจ้าตรัส’>Read More

แคนาดาปฏิเสธโรงเรียนกฎหมายคริสเตียนแห่งเดียวของประเทศ

Trinity Western University ได้สูญเสียการต่อสู้อันยาวนานเป็นเวลาหลายปีเพื่อส่งสิ่งที่อาจเป็นหลักสูตรจบการศึกษาคริสเตียนหลักในแคนาดา ศาลสูงสุดของแคนาดาพิจารณาคู่คดีที่เสนอราคารวมทั้งคำสั่งทางสังคมตามกฎหมายในอาณาบริเวณที่ปฏิเสธที่จะมอบอำนาจให้โครงการตรีเอกานุภาพตะวันตกเนื่องจากคำสัญญาอาญาที่เป็นตัวกลางในการตั้งถิ่นฐานที่ขยันหมั่นเพียรซึ่ง จำกัด เพศไว้นอกสมรส ใน Trinity Western>Read More

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ETS

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับความเคารพนับถือท่ามกลางงานเลี้ยงอาหารค่ำศาสนศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานชุมนุมปีที่ 70 ที่ Einar (The Evangelical Theological Society) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15>Read More

‘กู้ความมั่นใจ’ ในพระคัมภีร์เก่า

ได้มีการจัดตั้งจุดเน้นด้านวิชาการอีกครั้งไว้ที่ Bristol Baptist College เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างพระคัมภีร์กับความโหดร้าย ศูนย์การศึกษาพระคัมภีร์และความรุนแรงเช่นเดียวกันพยายามที่จะสร้างการอภิปรายระหว่างนักวิจัยจากศาสนาและประเทศต่างๆที่เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้รายงานของเดอะแบปทิสต์ไทมส์ ในปัจจุบันภายในเป็นเพียงการเสนอการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา แต่ก็คือการสร้างหนังสือพระคัมภีร์และการตรวจสอบความผิดพลาดในโปรแกรม MA ของมันจะสามารถเข้าถึงได้จากกันยายน>Read More

Houston Baptist University ได้รับเงินบริจาคมากที่สุดในประวัติศาสตร์

Houston Baptist University ถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับการทำงานร่วมกับห้องเรียนและศูนย์การวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์นวัตกรรมการออกแบบและโปรแกรมยา เชอร์รี่และจิมสมิธ ผู้สนับสนุนระยะยาวของโรงเรียนให้เงิน 20 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนางานอื่นที่จะใช้โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนพยาบาลและสหเวชศาสตร์ตามแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดี “จิมและเชอร์รี่มีช่วงเวลาที่ยาวนานทำงานอย่างกระตือรือร้นในความสนใจของ College>Read More