• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

กลุ่มโรงเรียนมัธยมของ Sonora Union ในปีพ. ศ. 2561

ชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมของ Sonora ในปีพ. ศ. 2561 จะได้รับการยอมรับในบริการสำเร็จการศึกษาในวันนี้เวลาค่ำที่ Dunlavy Field ในบริเวณโรงเรียน Ben>Read More

CAM grad Holaday ทำให้ก้าวหน้าในความศรัทธา

(Ankeny) – หลังจากใช้เวลาหนึ่งปีจากการทำงานที่มุ่งเน้น CAM จบการศึกษา Katlyn Holaday กลับมาอยู่ในหลักสูตรข้ามคาบ Holaday เป็นนักศึกษาปีที่สองที่วิทยาลัยศรัทธาแบ๊บติสต์ไบเบิลใน>Read More

4 สถาบันหลักสูตรปริญญาโท สาขาศาสนาคริสต์

ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านศาสนาคริสต์ศึกษาอยู่มากมาย เเต่ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเท่านั้น มีไม่กี่วิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท หากท่านสนใจการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาศาสนาคริสต์สามารถเข้าศึกษาได้ที่วิทยาลัยเหล่านี้ 1.Emmaus Bible College Emmaus Bible College>Read More

การขอสำเร็จการศึกษา

ข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College 1.ต้องเก็บชั่วโมงในการศึกษาหลักสูตรศาสนาคริสต์ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง 2.เกรดของรายวิชาเเละภาควิชาหลักต้องได้รับการอนุมัติให้มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า “C”>Read More

5 วิทยาลัยคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

วิทยาลัยหลักสูตรคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจาก Western Baptist Bible College จะเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศาสนาคริสต์ และเปิดมาเป็นเวลายาวนาน ยังมีวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้ทำการเรีนการสอนหลักสูตรคริสศาสนาอีกหลากหลายวิทยาลัย ซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศาสนาคริสต์ที่เป็นที่นิยมมา>Read More