• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษา

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย รับสมัครผู้เข้าศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียน โปรแกรมภาคการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษารัสเซีย เรียนวิชากฎบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า (บนเพื้นฐานความเชื่อของออร์โธด็อกซ์คริสเตียน) เรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระยะเวลาการศึกษาและเตรียมตัว ๑>Read More

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ETS

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับความเคารพนับถือท่ามกลางงานเลี้ยงอาหารค่ำศาสนศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานชุมนุมปีที่ 70 ที่ Einar (The Evangelical Theological Society) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15>Read More