• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

บิดาแห่งตอลีบันถูกแทงดับคาบ้านในปากีสถาน

คนร้ายไม่ทราบฝ่ายบุกสังหารครูสอนศาสนาของบรรดาผู้นำขบวนการสุดโต่ง เมาลานา ซามี อุลฮัก ผู้นำและครูสอนศาสนาทรงอิทธิพล ถูกคนร้ายไม่ทราบฝ่ายจำนวนหนึ่ง บุกใช้มีดแทงถึงในห้องนอนที่บ้านชานกรุงอิสลามาบัด ก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทางการปากีสถานยืนยันการเสียชีวิต แต่รายละเอียดยังคลุมเครือ>Read More