• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ภารกิจของเรา(OUR MISSION)

Western Baptist Bible College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ร่วมศึกษาสี่ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพวกแบ็บติสต์และทุ่มเทให้กับการบริการคริสเตียน เวสเทิร์เชื่อว่าเป้าหมายหลักของวิทยาลัยที่ดีไม่ใช่แค่การสอนหนังสือเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตเช่นกัน รู้จักพระเจ้าและกฎหมายและวัตถุประสงค์ของจักรวาลของพระองค์ และเพื่อคืนดีชีวิตคนเหล่านี้กับกฎหมายเหล่านี้คือเป้าหมายของการศึกษาคริสเตียน การศึกษาที่ขยันขันแข็งและการเรียนรู้หนังสือเป็นเพียงวิธีการนี้เท่านั้น>Read More