• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ETS

นักวิจัยห้าคนที่ได้รับความเคารพนับถือท่ามกลางงานเลี้ยงอาหารค่ำศาสนศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานชุมนุมปีที่ 70 ที่ Einar (The Evangelical Theological Society) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15>Read More