• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

CAM grad Holaday ทำให้ก้าวหน้าในความศรัทธา

(Ankeny) – หลังจากใช้เวลาหนึ่งปีจากการทำงานที่มุ่งเน้น CAM จบการศึกษา Katlyn Holaday กลับมาอยู่ในหลักสูตรข้ามคาบ Holaday เป็นนักศึกษาปีที่สองที่วิทยาลัยศรัทธาแบ๊บติสต์ไบเบิลใน>Read More