• Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College
  • Western Baptist Bible College

ภารกิจของเรา(OUR MISSION)

Western Baptist Bible College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ร่วมศึกษาสี่ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพวกแบ็บติสต์และทุ่มเทให้กับการบริการคริสเตียน เวสเทิร์เชื่อว่าเป้าหมายหลักของวิทยาลัยที่ดีไม่ใช่แค่การสอนหนังสือเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตเช่นกัน รู้จักพระเจ้าและกฎหมายและวัตถุประสงค์ของจักรวาลของพระองค์ และเพื่อคืนดีชีวิตคนเหล่านี้กับกฎหมายเหล่านี้คือเป้าหมายของการศึกษาคริสเตียน การศึกษาที่ขยันขันแข็งและการเรียนรู้หนังสือเป็นเพียงวิธีการนี้เท่านั้น>Read More

การขอสำเร็จการศึกษา

ข้อกำหนดสำหรับการสำเร็จการศึกษา Western Baptist Bible College 1.ต้องเก็บชั่วโมงในการศึกษาหลักสูตรศาสนาคริสต์ไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง 2.เกรดของรายวิชาเเละภาควิชาหลักต้องได้รับการอนุมัติให้มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า “C”>Read More

5 วิทยาลัยคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

วิทยาลัยหลักสูตรคริสที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจาก Western Baptist Bible College จะเป็นวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศาสนาคริสต์ และเปิดมาเป็นเวลายาวนาน ยังมีวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้ทำการเรีนการสอนหลักสูตรคริสศาสนาอีกหลากหลายวิทยาลัย ซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศาสนาคริสต์ที่เป็นที่นิยมมา>Read More

หลักสูตรประกาศนียบัตร

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Western Baptist Bible College นอกจากการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาแล้ว วิทยาลัยสอนศาสนาคริสต์ Western Baptist Bible College >Read More

ประวัติย่อของวิทยาลัย

Western Baptist Bible College เป็นวิทยาลัยศาสนาคริสต์ ที่เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งต่อไปนี้เป็นประวัติย่อที่นำมาจากเนื้อหาที่คัดลอกมาจากประวัติของวิทยาลัยโดยหนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและที่โดดเด่นที่สุดคือดร. JT Caston แพทย์และรัฐมนตรี>Read More